Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:40
-00:34:05
+00:43:11
11205 3721
64 / 66
-00:24:25
+00:30:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii