Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:48
-00:47:14
+00:32:06
5538 1579
K30 : 731
254 / 337
-00:37:45
+00:24:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii