Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:15
-00:49:39
+00:31:17
6055 1459
254 / 348
-00:35:09
+00:23:54
00:32:57
-00:27:20
+00:16:20
1154 1154
67 / 101
-00:14:17
+00:15:21
00:57:26
-00:49:19
+00:27:57
6121 1054
309 / 592
-00:27:20
+00:20:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii