Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:27
-00:44:18
+00:32:58
8549 2140
291 / 392
-00:22:42
+00:24:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii