Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:52
-00:16:07
+00:43:55
6010 2159
K35 : 449
256 / 265
-00:13:18
+00:37:15
00:32:41
-00:27:36
+00:16:04
1107 1107
52 / 81
-00:23:56
+00:09:00
01:04:41
-00:42:04
+00:35:12
9345 2582
439 / 534
-00:19:56
+00:28:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii