Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:10:05
-00:36:40
+00:40:36
10781 7333
360 / 392
-00:15:04
+00:32:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii