Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:38
-00:45:24
+00:33:56
5894 1762
K20 : 477
134 / 162
-00:21:10
+00:33:56
00:35:03
-00:14:15
+00:17:31
1220 1220
8 / 14
-00:03:38
+00:10:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii