Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:16
-00:34:03
+00:39:35
5593 1895
K30 : 765
193 / 210
-00:19:34
+00:30:55
01:04:49
-00:45:13
+00:34:07
5930 1782
K30 : 824
193 / 247
-00:23:39
+00:27:13
00:29:33
-00:30:44
+00:12:56
594 594
19 / 78
-00:10:55
+00:07:39
00:31:26
-00:17:52
+00:13:54
717 717
31 / 63
-00:16:09
+00:12:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii