Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:26
-00:41:08
+00:35:49
6863 1328
76 / 98
-00:25:51
+00:25:24
01:01:40
-00:46:35
+00:31:47
4295 602
56 / 86
-00:31:29
+00:21:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii