Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:37
-00:32:38
+00:45:44
6132 1355
128 / 135
-00:22:21
+00:37:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii