Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:36
-00:39:09
+00:38:07
10253 3118
344 / 392
-00:17:33
+00:29:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii