Ania Harasimowicz

Biegnę, żeby Bartek mógł biegać
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:06:33
-00:37:37
+00:36:13
6959 2019
K20 : 650
4
68 / 80
-00:13:01
+00:25:19
00:35:48
-00:24:29
+00:19:11
1558 1558 5
15 / 19
-00:05:36
+00:11:25
00:42:32
-00:06:46
+00:25:00
1587 1587 2
12 / 12
+00:17:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii