Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:59
-00:28:11
+00:45:39
8257 2806
K40 : 458
116 / 123
-00:12:40
+00:38:18
00:36:39
-00:12:05
+00:20:12
1813 1813
12 / 14
-00:05:37
+00:11:23
01:07:07
-00:42:47
+00:38:09
7737 2425
106 / 126
-00:18:47
+00:29:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii