Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:05
-00:46:40
+00:30:36
7533 5874
246 / 392
-00:25:04
+00:22:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii