Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:14
-00:28:31
+00:48:45
11657 4020
118 / 120
-00:10:58
+00:45:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii