Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:43
-00:38:27
+00:35:23
6756 1895
K40 : 302
103 / 129
-00:22:25
+00:31:34
00:33:45
-00:26:32
+00:17:08
1283 1283
14 / 22
-00:05:46
+00:08:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii