Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:49
-00:37:21
+00:36:29
7025 2063
K30 : 1002
314 / 386
-00:21:26
+00:32:47
00:36:35
-00:12:09
+00:20:08
1805 1805
93 / 112
-00:06:11
+00:20:02
01:08:30
-00:41:24
+00:39:32
7980 2569
361 / 388
-00:18:23
+00:32:00
00:36:47
-00:23:30
+00:20:10
1637 1637
88 / 97
-00:03:06
+00:15:49
00:41:48
-00:07:30
+00:24:16
1576 1576
84 / 87
-00:05:28
+00:19:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii