Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:19
-00:28:26
+00:48:50
11660 7638
238 / 244
-00:14:44
+00:39:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii