Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:03
-00:42:19
+00:30:42
5231 1303
K20 : 340
155 / 236
-00:21:08
+00:22:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii