Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:35
-00:38:19
+00:42:37
8330 2791
414 / 430
-00:38:19
+00:32:52
00:35:51
-00:24:26
+00:19:14
1566 1566
66 / 81
-00:20:46
+00:12:10
01:13:00
-00:33:45
+00:43:31
11249 3750
513 / 534
-00:11:37
+00:36:50
00:31:18
-00:18:00
+00:13:46
695 695
43 / 88
-00:08:55
+00:07:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii