Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:19:19
-00:27:26
+00:49:50
11702 7652
391 / 392
-00:05:50
+00:41:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii