Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:15
-00:39:47
+00:39:33
6750 2299
K30 : 1050
289 / 327
-00:32:24
+00:36:00
01:16:46
-00:27:36
+00:45:25
7701 2731
K30 : 1266
343 / 350
-00:17:47
+00:39:44
01:09:55
-00:22:04
+00:37:58
5599 1908
K30 : 446
232 / 257
-00:10:43
+00:34:08
01:13:51
-00:36:03
+00:44:53
8518 2917
340 / 348
-00:21:33
+00:37:30
01:07:37
-00:39:08
+00:38:08
10259 3123
525 / 592
-00:17:09
+00:30:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii