Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:14
-00:29:56
+00:43:54
8096 2696
K30 : 1277
349 / 372
-00:14:03
+00:38:40
01:03:30
-00:43:15
+00:34:01
8930 2351
452 / 592
-00:21:16
+00:26:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii