Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:34
-00:41:36
+00:32:14
5918 1452
K20 : 460
186 / 289
-00:19:25
+00:25:50
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii