Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:37:06
+00:35:55
6422 1941
K30 : 928
285 / 340
-00:20:55
+00:30:17
01:20:03
-00:11:56
+00:48:06
6153 2259
K35 : 472
232 / 236
-00:02:28
+00:43:23
01:05:07
-00:44:47
+00:36:09
7303 2157
314 / 380
-00:29:24
+00:28:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii