Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:08:56
-00:41:06
+00:38:14
6599 2198
K50 : 81
1
66 / 72
-00:06:24
+00:31:30
00:32:24
-00:27:53
+00:15:47
1070 1070 1
6 / 13
-00:05:30
+00:06:27
00:32:33
-00:16:45
+00:15:01
877 877 1
6 / 16
-00:06:01
+00:07:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii