Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:32
-00:43:22
+00:37:34
7629 2367
75 / 80
-00:15:31
+00:28:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii