Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:57:27
-00:52:27
+00:28:29
4977 4002
193 / 356
-00:24:43
+00:21:39
00:52:14
-00:54:31
+00:22:45
3473 3149
133 / 446
-00:54:30
+00:15:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii