Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:23
-01:03:52
+00:14:30
267 250
14 / 260
-00:53:03
+00:09:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii