Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:10
-00:39:35
+00:37:41
10112 3030
286 / 325
-00:21:07
+00:29:23
00:28:14
-00:21:04
+00:10:42
305 305
9 / 42
-00:16:18
+00:05:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii