Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:45
-00:38:00
+00:39:16
10503 3271
483 / 541
-00:31:28
+00:34:18
00:31:50
-00:17:28
+00:14:18
782 782
42 / 86
-00:08:47
+00:14:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii