Biegnij Warszawo
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:16:07
-00:28:03
+00:45:47
8268 2811
K30 : 1337
335 / 350
-00:13:20
+00:38:15
00:35:05
-00:13:39
+00:18:38
1617 1617
64 / 86
-00:10:46
+00:12:33
00:35:16
-00:25:01
+00:18:39
1507 1507
55 / 64
-00:10:57
+00:12:25
00:34:28
-00:14:50
+00:16:56
1144 1144
41 / 57
-00:06:55
+00:11:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii