Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:51:59
-00:52:23
+00:20:38
2018 216
K20 : 60
49 / 233
-00:34:26
+00:19:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii