Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:21
-00:28:49
+00:45:01
8202 2770
K30 : 1315
360 / 377
-00:19:19
+00:45:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii