Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:39
-00:33:06
+00:44:10
11329 3800
519 / 541
-00:26:34
+00:39:12
00:34:46
-00:14:32
+00:17:14
1183 1183
71 / 86
-00:05:51
+00:17:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii