Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:06
-00:28:42
+00:40:12
6058 2020
K40 : 505
120 / 130
-00:15:12
+00:35:17
01:12:25
-00:19:34
+00:40:28
5810 2020
K45 : 99
77 / 81
-00:03:04
+00:32:09
00:35:29
-00:24:48
+00:18:52
1526 1526
25 / 28
-00:03:10
+00:09:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii