Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:23
-00:42:47
+00:31:03
5600 1303
K30 : 649
265 / 377
-00:33:17
+00:31:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii