Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:39
-00:31:31
+00:42:19
7930 2591
K30 : 1224
349 / 377
-00:22:01
+00:42:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii