Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:18
-00:44:36
+00:36:20
7336 2180
234 / 287
-00:19:01
+00:32:05
00:27:42
-00:32:35
+00:11:05
349 349
27 / 79
-00:15:52
+00:07:12
00:29:59
-00:19:19
+00:12:27
516 516
30 / 75
-00:12:17
+00:12:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii