Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:40
-00:49:14
+00:31:42
6183 1523
268 / 377
-00:25:37
+00:24:19
00:29:01
-00:20:17
+00:11:29
383 383
22 / 86
-00:11:36
+00:11:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii