Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:45
-00:44:00
+00:33:16
8674 2204
295 / 392
-00:22:24
+00:24:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii