Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:37
-00:45:08
+00:32:08
8193 6221
87 / 134
-00:20:55
+00:25:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii