Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:27
-00:36:43
+00:37:07
7148 5020
M20 : 1258
225 / 278
-00:24:25
+00:31:02
00:56:20
-00:53:34
+00:27:22
4505 3711
155 / 311
-00:35:35
+00:24:03
01:04:02
-00:42:43
+00:34:33
9116 6668
342 / 476
-00:32:54
+00:31:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii