Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:58
-00:31:12
+00:42:38
7968 2614
K20 : 854
382 / 403
-00:17:52
+00:41:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii