Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:51:51
-00:54:54
+00:22:22
3302 3012
37 / 133
-00:30:15
+00:11:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii