Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:35
-00:36:13
+00:32:41
4995 3588
M50 : 266
49 / 67
-00:19:11
+00:26:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii