Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:28
-00:41:42
+00:32:08
5885 4447
M20 : 1114
65 / 94
-00:19:31
+00:23:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii