Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:24:35
-00:23:40
+00:54:42
6490 4932
251 / 256
-00:23:40
+00:46:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii