Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:47
-00:38:23
+00:35:27
6772 1906
K20 : 610
327 / 403
-00:25:03
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii