Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:17
-00:34:05
+00:38:56
6951 2245
K30 : 1066
315 / 350
-00:24:16
+00:33:15
00:54:46
-00:37:13
+00:22:49
2515 407
K30 : 100
106 / 257
-00:25:52
+00:18:59
00:55:33
-00:48:37
+00:25:13
3547 526
K30 : 262
157 / 372
-00:32:44
+00:19:59
00:52:57
-00:56:57
+00:23:59
3241 386
146 / 348
-00:42:27
+00:16:36
00:52:32
-00:54:13
+00:23:03
3616 350
192 / 592
-00:32:14
+00:15:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii